Linnéuniversitetet

Education

1,628 followers

Universitetslektor i maskinteknik med inriktning mot industriell ekonomi at Linnéuniversitetet

Växjö
Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.
Fakulteten för teknik strävar efter att Linnéuniversitetets ledord Attraktiv kunskapsmiljö, Framstående forskning, Samhällelig drivkraft och Globala värden ska genomsyra verksamheten. Fakulteten för teknik har en bred verksamhet inom nio olika institutioner, där Linnéuniversitet bedriver utbildning och forskning inom de tekniska ämnena.
Institutionen för maskinteknik ger ingenjörsprogram i Maskinteknik, Industriell Ekonomi på grundnivå samt mastersprogrammet Simuleringsdriven Produktutveckling på avancerad nivå. För närvarande planeras ytterligare ett mastersprogram i industriell ekonomi samt ett civilingenjörsprogram i maskinteknik. Institutionen ingår i kunskapsmiljön avancerade material och antar samhällsutmaningar som hållbar produktion utgående från ett livscykelperspektiv omfattande; produktutveckling, tillverkning, drift- och underhåll samt återbruk.
Institutionen för maskinteknik bedriver forskning inom områden som materialmekanik och strukturdynamik, drift- och underhåll (systemekonomi) samt produktion med närbesläktade områden kopplade till industriell ekonomi. Forskningen bedrivs i nära samverkan med såväl andra institutioner som näringslivet. Institutionen är i en expansiv fas med flera nyrekryteringar inför ett nytt mastersprogram och ett civilingenjörsprogram.
Ämnesområde för befattningen: Maskinteknik med inriktning mot industriell ekonomi
Placeringsort tillsvidare: Växjö, Sverige
Anställningens omfattning: 100 % Tillsvidareanställning
Arbetsbeskrivning
Som universitetslektor kommer du främst att arbeta med forskning och undervisning inriktad mot industriell ekonomi och närliggande områden, dock med fokus på tillverkningsindustrin. Exempel på tänkta områden är operations research, supply chain management, material- och produktionsstyrning, produktionssystem, produktionsekonomi, produktionssimulering, industriell organisation, men även andra områden kopplade till industriell ekonomi kan vara relevanta. Arbetet ska spegla modernt tänkande inom ämnesområdet med koppling till tillverkande industri såväl i teori som i det praktiska genomförandet.
I tjänsten ingår minst 20% forskningstid men mer tid kan fås genom ytterligare finansiering. Undervisningen består av kurser på grund- och avancerad nivå för såväl campus- som distanskurser. Arbetet omfattar även utveckling av kurser samt handledning av examensarbetare och eventuellt doktorander.
Arbetet med att utveckla samverkan mellan universitet, näringslivet och det omgivande samhället är en viktig del inom Linnéuniversitetet och institutionen för maskinteknik. Arbetet kan komma att innebära utveckling av uppdragsutbildningar samt olika typer av akademiskt administrativa uppdrag inom universitetet.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. (HF 4 kap 4 §)
Krav för en anställning som lektor är att den som anställs har en doktorsexamen inom ämnesområdet för tjänsten, samt har visat vetenskaplig skicklighet genom självständig aktiv forskning inom ämnesområdet.
Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grundutbildning som avancerad nivå. Detta avser såväl planering, genomförande och utvärdering av olika moment som undervisning, handledning och examination.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.
Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand den vetenskapliga kvaliteten beaktas. Den sökande bedöms utifrån följande meriter:

  • Kvalitet och kvantitet av genomförd och pågående forskning inom ämnet visas genom självständiga forskningsinsatser dokumenterade i högkvalitativa vetenskapliga publikationer. Publikationer är normalt sampublicerade, men den egna insatsen ska vara tydliggjord.
  • Visad skicklighet i att initiera, planera och leda forskningsprojekt.
  • Vara aktiv i internationella samarbeten, som innebär internationella nätverk, organisationer och gemensamma publikationer.
  • Sökanden ska ha god samarbetsförmåga samt ha kunskap om finansiärer samt akademi och industri i Sverige.
  • Upparbetade nätverk inom svensk industri och akademi är meriterande.
  • Externa forskningsmedel som erhållits i konkurrens tillmäts särskild betydelse i bedömningen av den vetenskapliga skickligheten.

Den pedagogiska skickligheten ska vara betydande och ha visats genom meriter och insatser i undervisning på såväl grund- och avancerad nivå. Den pedagogiska skickligheten kan visas genom dokumenterad erfarenhet, pedagogisk meritering, samt pedagogisk verksamhet och grundsyn.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Då institutionen lägger stor vikt vid samverkan med industrin vilket sker genom såväl forskning som undervisning, är förmåga till sådan samverkan av stor vikt. Meriterande för tjänsten är även visad administrativ skicklighet genom t.ex. akademiska uppdrag av betydelse och industriell erfarenhet inom ämnesområdet för tjänsten.
Förmåga att kunna undervisa på engelska är ett krav och på svenska önskvärt. Sökanden utan kunskap i svenska förväntas tillgodogöra sig det inom två år.
Institutionen och ämnet eftersträvar en jämn könsfördelning bland de anställda och ser därför gärna kvinnliga sökande till tjänsten.
Välkommen med din ansökan senast, 15 september 2020.
Kontaktpersoner
Prefekt Lars Håkansson, tel. 0470 – 70 83 50, lars.hakansson@lnu.se
Frågor gällande rekryteringsprocessen hänvisas till HR-partner Maja Johansson tel 0470-708640, maja.johansson@lnu.se
Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.
Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.
Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.
Länk till den här sidanhttps://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=5328&rmlang=SE

Remember to mention that you found this position on DU CareerGate